Google+ Followers

mandag 13. mai 2013

Organisk gjødsel til grønnsaker

Fordelen med å bruke organisk gjødsel kontra mineralgjødsel er at man ikke bare tilfører mineraler, men også organisk materiale.  Organisk gjødsel gir fra seg næring over tid og virker samtidig som jordforbedrer.  Tilførsel av organisk gjødsel gir både mer liv i jorda og forbedrer jordstrukturen.  I økologisk produksjon er det kun organisk gjødsel som kan brukes.  Organisk gjødsel bør tilføres på våren og gjerne blandes inn i jorda.  I løpet av sesongen kan man tilføre grønngjødsel eller gjødselvann, det skal jeg skrive mer om senere.
Organisk gjødsel gir god jord


Hvor får man tak i organisk gjødsel?

Organisk gjødsel eller naturgjødsel har utgangspunkt i naturlig organisk materiale.  Det kan være dyremøkk, kompost, tang eller annet plantemateriale.  Noe kan brukes direkte i åkeren, andre bør komposteres først.
Hønsegjødsel kan kjøpes som pellets
Det er mulig å kjøpe pelletert hønsegjødsel, blodmel, beinmel og kugjødselkompost.  Disse er ofte kontollert og har en kjent sammensetning av næringsstoffer.  I praktisk bruk kan de derfor sammenlignes med mineralgjødsel og brukes på samme måte.  Det finnes også kombinasjonsprodukter som består av både organisk og mineralgjødsel, de regnes ikke som økologiske. 

Har man tilgang på lokale ressurser i form av husdyrgjødsel eller kompost bør man utnytte det først.  Husdyrgjødsel har en god sammensetning som passer plantene. For de som ikke har husdyr er husholdning- og hagekompost en god kilde som bør utnyttes.  Så kan man eventuellt komplettere med kjøpt gjødsel. 

Kaninmøkk er sterke saker, men lett å spre.

Husdyrgjødsel

Innholdet av næring i gjødsla vil variere mye ut fra hva dyrene har spist, hvordan gjødsla er oppbevart og om den er blandet ut med vann eller strø. Generelt kan man si at jo eldre gjødsla er jo mindre nitrogen vil den inneholde.  Kanin og høns har mer konsentrert gjødsel enn større dyr og må derfor brukes mer forsiktig.   Er gjødsla blandet med mye strø eller flis kan det være en fordel å kompostere gjødsla før bruk.  Ellers vil nedbrytingen av strøet "stjele" mye av næringsstoffene og ikke komme plantene tilgode.


Her er noen forslag til grunngjødsling med ulike typer husdyrgjødsel pr kvadratmeter åker:
•100-300 g kaningjødsel (tørr)
•200-500 g hønsegjødsel (tørket, gjelder også den man kjøper)
•4 kg kugjødsel (fersk)
•2 kg sauegjødsel (fast)
•2 kg hestegjødsel (uten strø)

Husk å blande inn gjødsla i jorda med en gang, ellers vil endel av nitrogenet fordampe.

Hestemøkk er god gjødsel og enkelt å få tak i om det finnes hest i nærmiljøet.

Kompost

Mat og hageavfall utgjør en stor del av søpla vår.  Hvis du komposterer det er det ypperlig gjødsel og jordforbedring.  Grønn hverdag og Bioforsk har mer om hvordan du best komposterer.  Næringsinnholdet vil variere med hva som er kompostert og hvor omdannet komposten er.  Generelt er kompost mindre nitrogenrik enn fersk gjødsel, men inneholder mer fosfor og kalium.  Anbefalt mengde er ca 1-2 kg kompost pr kvadratmeter. 

Matavfall blir til flott kompost som kan brukes i hagen.

Tang og tare

Tang og tare ble mye brukt som gjødsel og jordforbedrer langs kysten i tidligere tider.  Nå er det fornyet interesse for å ta opp bruken av denne ressursen.  Tang har stor verdi som jordforbedrer, og er rik på mineraler.  Men forsøk viser at det tar lang tid før tangen gir fra seg nitrogen slik at plantene kan nyttegjøre det.  Men tilføres tang over år får man resultat både i form av forbedret jordstruktur og økt næringsinnhold.  Ønskes mer umiddelbar virkning kan man kombinere med annen gjødsel.

Alle typer tang kan brukes, her blæretang.

Tang er mest næringsrik tidlig på våren (mars/april). Etter høsting bør man skylle bort salt med ferskvann.  Hvis du hakker opp tangen kan den spres direkte på åkeren, anbefalt mengde ca 4-5 kg/m2.  I praksis er det enklere å samle gammel tang enn å høste fersk.  Gammel tank som er skylt på land er nok ikke like næringsrik som fersk tang.  Men den har fortsatt god evne som jordforbedrer.   Om du ikke ønsker å spre tangen direkte kan den komposteres, gjerne blandet med jord eller torv.    

Beinmel og blodmel

Beinmel og blodmel er konsentrerte produkter og kan brukes i kombinasjon med annen organisk gjødsel for å gi det lille ekstra.  Beinmel er rik på fosfor og nitrogen og er mer langtidsvirkende enn blodmel.  Blodmel er hurtigvirkende og gir hovedsaklig nitrogen.  Kan brukes som erstatning for kalksalpeter til vekster som krever ekstra nitrogen.  1 kg rekker som regel til 20 kvadratmeter eller mer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar