onsdag 12. september 2012

Vinterlagring av grønnsaker

Hvordan skal vi ta vare på det vi har dyrket og høstet på en best mulig måte?

 

Forutsetning for god lagring

  • God rengjøring av lagerrom, kasser og utstyr er viktig.
  • Høst varsomt og i tørt vær slik at grønnsakene som blir lagt inn er tørre og uskadde.
  • Rask nedkjøling etter høsting er viktig, ikke la kassene stå ute i sola.
  • Klima på lagerrommet må være tilpasset det man skal lagre.

Høstingstidspunkt

Den beste oppbevaringsplassen for grønnsakene er i åkeren så lenge det ikke er frost.  Lagringsgrønnsakene bør derfor få stå så lenge som mulig. Sein innhøsting reduserer også behovet for nedkjøling ved innlagring.  Hvis det er mulig bør innhøsting skje under tørre forhold.  Er det ikke mulig bør grønnsakene få renne av og tørke opp før de settes på lager.  Hvis man har høstet på en varm dag så kjøl ned grønnsakene før de evt. dekkes med plast.  Det forhindrer kondensdannelse som igjen kan gi råte.


Hva egner seg for lagring?


Kål

Det er kun høst og vinterkål som egner seg til lagring.  Hodene bør være uten sår og sprekker og må ikke ha smakt frost.  Små hoder lagrer bedre enn store.  Kålhodene kan pakkes i perforerte plastsekker, men det må ikke bli for tett.  Optimal lagringstemperatur er 0ºC og < 90% luftfuktighet.

Løk

Løk må tørkes etter høsting.  Ved tørt fint høstvær kan den tørkes på åkeren, eller man sprer den ut på et underlag i et tørt og kjølig rom (5-10 ºC).  Når den er tørr kan den lagres i nettingsekker under kjølige og tørre forhold (0-2 ºC og 75% luftfuktighet)


Potet

Potet og grønnsaker skal ikke behandles likt etter høsting:  Men grønnsaker skal kjøles ned så raskt som mulig må poteten få tid til å tørke (hvis det har vært fuktige høsteforhold) og danne tykkere skall etter høsting (sårheling). Potetene lagres ved ca 12 - 15 ° C i ca 14 dager. Høg relativ fuktighet (85 - 90 %) og god lufting er nødvendig for et vellykket resultat. Etter forlagringsperioden skal potetene kjøles ned i små steg slik at en når en ideell og stabil lagringstemperatur på 4 - 5 ° C i desember. Ideell luftfuktighet 90 -95 %.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar