Google+ Followers

mandag 7. mai 2012

Gjødsling

Planter trenger ikke bare luft, sol og vann for å vokse.  Det trenges flere byggesteiner i form av næringssalter. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsium og svovel er viktige hovedbyggesteiner for planter som vokser. Disse  kalles gjerne makronæringsstoffer.  Noen næringssalter trenger plantene ikke så mye av.  Disse kalles gjerne mikronæringsstoffer og er grunnstoff som bor, mangan, kobber, mangan, zink og jern.  Selv om de ikke trengs i store mengder er de viktige.  Både makro og mikronæringstoff henter plantene fra jordsmonnet gjennom røttene.    Noe næringssalter finnes løst i mineralform i jorda.  I tillegg er det nedbryting av dødt organisk materiale og forvitring av sand og stein som er kilden til næringsstoffer.  I tillegg kommer det vi eventuelt tilfører som gjødsel.
Blomkål som lider av fosformangel
 De fleste som har dyrket noe i hagen uten å tilfører gjødsel opplever at blir det lite avling.  Noen ganger gulner bladene eller hele planten visner.  Årsaken er da trolig næringsmangel, det blir rett og slett for lite av et eller flere av byggesteinene til planten.  Det skjer kanskje ikke første året, men etter gjentatt dyrking i samme jord uten å tilføre noe blir resultatet dårlig.

Du kan betrakte åkeren din som en sparekonto:  Hvis du bare tar ut fra kontoen og aldri setter inn noe så blir det til slutt tomt.  Det er derfor viktig å sette inn noe på kontoen med jevne mellomrom gjennom å gjødsle.  Når vi gjødsler tilfører vi næringsstoffer i form av mineraler (mineralgjødsel/handelsgjødsel) eller bundet til organisk materiale gjennom naturgjødsel (dyremøkk, kompost eller grønngjødsel).

Mineralgjødsel inneholder kun salter og mineraler, ikke organisk materiale.
Hvor mye skal vi gjødsle og hva skal vi gjødsel med?
En god tommelfingerregel er å tilføre omtrent like mye som du fjerner.  Noen planter vil fjerne mer enn andre, eksempel på dette er blomkål, brokkoli, løk og purre.  Kålrot, nepe og gulrot er ikke like krevende.  Det er derfor greit å tilføre nok gjødsel til de mindre krevende plantene som en grunngjødsling om våren og tilføre litt ekstra de mer krevende lenger ut i sesongen.  Grunngjødslingen gjøres om våren før planting og såing.  For å forhindre tap kan det være lurt å molde ned gjødsla straks.  Det er ikke lurt å tilføre mer næring enn vekstene trenger, for mye gjødsel kan også gjøre skade. 

Ulike gjødseltyper inneholder forskjellige mengder med næringssalter.  Noen ganger må man kombinere flere typer gjødsel for å få dekket alle behov.  Det er greit å ta utgangspunkt i de tre makronæringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium.  En passende grunngjødsling for grønnsaksdyrking er å tilføre 8-12 g N/m2, 4 g P/m2 og 12-16 g K/m2. 
Pelletert hønsegjødsel er et god alternativ til mineralgjødsel for de som ønsker et organisk alternativ og ikke har tilgang på egen naturgjødsel

Hvis man kjøper gjødsel kan man lese av pakken hvor mye av de ulike næringssaltene gjødsla inneholder.  Oftest står det oppgitt på følgende måte NPK 12-4-8.  Det betyr at 100 g gjødsel inneholder 12 g nitrogen 4 g fosfor og 18 g kalium. 

Her er noen forslag til grunngjødsling med ulike typer gjødsel pr kvadratmeter åker:

•100 g fullgjødsel (NPK: 12-4-18 mikro)
•200-500 g hønsegjødsel (tørket) + litt treaske (kalium)
•4 kg kugjødsel
•2 kg sauegjødsel
•2 kg hestegjødsel + treaske (for fosfor og kalium)
•1-2 kg kompost

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar