Google+ Followers

onsdag 2. februar 2011

Jordkultur

Tema på første kurssamling var jordtyper, grøfting og plantenæringsstoffer.  Det er ganske store og omfangende temaer å gå gjennom i løpet av fire timer.  For de som deltar på kurset blir det sendt ut forelesningsnotater pr. mail.  Men for de som har lyst å fordype seg litt mer i noen av temaene skal jeg gi tips om noen kjekke nettsteder og artikler hvor dere kan finne mer informasjon.  Linkene finner dere i teksten under.

En oversikt over ulike jordtyper og hvordan du kan teste om jordprøven din består av sand, silt eller leire finner du her hos skog og landskap.

Grovforskolen til Norsk Landbruksveiledning har en flott artikkel som går nærmere inn på næringsstoffer, gjødsling og kalking. Grovforskolen  har også mange andre relevante artikler, blant annet en om drenering som kan være relevant.

For de som enda føler for mer fagstoff kan jeg anbefale denne siden hos Agropub.  Der vil du finne flere linker til stoff som er relevant i forhold til jordkultur, jordbearbeiding og jordpakking.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar