Google+ Followers

torsdag 17. februar 2011

Gøy på landet!

Etter en ganske trist sesong for Tromsbonden i 2010 har Sørreisa kommune og Landbruksforumet i Midt-Troms bestemt seg for å prøve å sette mot i de som driver jordbruk.  Målet er å gi litt faglig påfyll og samtidig spre oppmuntring og humør.  For å gjøre det har de invitert humørbonden Geir Styve.  Han skal inspirere oss til å se mulighetene på egen gård og har fokus på humør og framtidstro.  I tillegg til å dyrke humør er Geir Styve sauebonde og drar landet rundt med foredrag om oppmuntring og utfordring om å tenke nytt.  Humor er en viktig ingrediens i foredragene, men det er imidlertid blodig alvor bak humoren.  Bland annet er han kjent for å mane til jakt på bygdedyret.
Humørbonde Geir Styve
Seminaret holdes 17. mars i Sørreisa kulturhus og alle gårdbrukere i Midt-Troms og andre som jobber for
ei positiv utvikling i landbruket er invitert.  Seminaret går fra 11:30 - 15:00 og 
markerer oppstarten på prosjektet "Humør og kompetanseheving i landbruket" som er støttet av Fylkesmannen i Troms. 


Påmelding skjer til Kirsti Kleppe på e - post eller telefon 77 87 52 41/ 99 20 49 41 innen 7. mars.
Kursavgift kr 200.- og betales til Sørreisa kommunes konto nr 4705 02 0014717

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar