Google+ Followers

torsdag 14. oktober 2010

Oppstart av Grønns(m)ak

Vi spiser mer og mer grønnsaker, men lite av det dyrkes lokalt.  Forbruket av grønnsaker har steget jevnt over lang tid og er nå over 40 kg/person/år.  Enda bør vi spise mer i følge ernæringsekspertene.   Midt-Troms har fantastiske forutsetninger for grønnsakdyrking, men få våger å satse og produsere for salg.  Dette vil Midt-Troms regionråd og Midt-Troms Landbruksforum nå prøve å endre på.  I høst går startskuddet for et 3-årig prosjekt som skal stimulere til mer grønnsakdyrking i Midt-Troms med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Troms.
Prosjektleder med egenproduserte grønnsaker
Inger Andreassen er ansatt som prosjektleder i Grønns(m)ak.  Hun er utdannet biolog og har erfaring fra utviklingsarbeid innen fiskeoppdrett.  Hun har vært en av deltakerne i forprosjektet til Grønns(m)ak i Tranøy.
Planen for prosjektet som har fått tittelen Grønns(m)ak er å rekruttere flere til å drive grønnsaksproduksjon for salg.  Målgruppen er grunneiere og gårdbrukere som ønsker å dyrke grønnsaker på eget land.  Men også andre hagebruksinteresserte uten egen eiendom, men som vil kjøpe eller leie jord til grønnsaksdyrking kan melde seg.
I løpet av høsten skal det holdes informasjonsmøter i alle kommunene.  Det blir kursing i grønnsakdyrking i løpet av vinteren og de mest ivrige kan få prøve seg allerede til våren.  Da blir det lagt opp til demonstrasjonsfelt i Sørreisa hvor kursdeltakerne kan få prøve seg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar