Google+ Followers

mandag 2. juli 2012

Besøk på Berg

22 juni arrangerte prosjektet studietur til Widding gård og Nordgård, to gårder som ligger tett i tett på Berg utenfor Tromsø.  Det er allsidig drift på gårdene  med høner, sau, kyr, geiter og selvfølgelig i denne sammenheng grønnsaker.  Begge gårdene var sentral i oppstarten av Tromsøysund produsentlag som blant annet har hatt leveringsavtale med Coop.

Hensikten med studieturen var både å få sett i praksis på økologisk grønnsakdyrking og å høre om erfaringene gårdbrukerne har med å drive grønnsaksproduksjon og annen gårdsdrift i kombinasjon.
Driverne på Berg: Tor-Gunnar Eliassen, May-Tove Widding og Helga Nordgård

Vi ankom Berg sammen med sola og ble tatt i mot med kaffe på tunet til Widding gård der Tor-Gunnar Eliassen og May Tove Widding tok i mot oss. Etterhvert sluttet Helga Nordgård fra nabogårgen seg til oss.

May-Tove startet med å fortelle om aktiviteten de har med "Inn på Tunet" og samarbeid med skolene i Tromsøområdet.  Gården tar i mot flere skoleelever som har behov for et alternativ til vanlig skole noen dager i uka.  Det er ikke tvil om at dette er et tilbud som fungerer godt og er et viktig alternativ til de elevene som faller utenfor skolens ordinære undervisning.  På gården opplever ungene mestring i møte med praktiske aktiviter som har mål og mening på en annen måte enn innenfor skolens teoretiske rammer.
Det ble god tid til omvisning, foredrag og god mat i løpet av besøket.

Tor-Gunnar fortale oss om gårdens øvrige produksjon, blant annet eggproduksjon med eget pakkeri.  Gården leverer nå egenproduserte og egenpakkede egg i Tromsøområdet.  Etter mat og kaffe ble det tid til en god og lang grønnsaksprat.  Vi fikk høre om erfaringer med torgsalg, Bondens Marked, produsentlag og avtaler med butikkjeder.  Det er mange utfordringer med å drive grønnsaksproduksjon i et område hvor det ikke er etablerte infrastrukturer: planteoppal i stor skala, produksjon, høsting og pakking, transport og ikke minst salg var tema som ble berørt.  Produsentlaget er kjent for sin satsing på knutekål som ble en populær vare i coop-kjeden.  Utfordringer med drihushavari, uår (2010) og annet har ført til at produksjonen er redusert for tiden.  Ny interesse for lokalprodusert mat og en glødende interesse for grønnsaksdyrking hos driverne selv gjør at det fort kan snu - iallefall håper vi det. 
Fra den økologiske grønnsaksproduksjonen til Helga Nordgård.

Etterhvert bar det ut i åkeren med en rastløs gjeng - på Nordgård fikk vi beskue Helgas økologiske grønnsaksproduksjon og mange fikk nok med seg mange praktiske råd og tips hjem.  Helga planter store deler av produksjonen i maisplast og benytter fiberduk som vern for skadeinsekter.  Gjødsla kommer delvis fra egne geiter, men siden de ikke er økologiske suppleres det med økologisk hønsegjødsel.

Til slutt fikk vi litt innsikt i en av vinteraktivitetene, når Helga og Tor-Gunnar fortalt om Nissehelga som avvikles hvert år på gården.  Imponerende 3000 besøkende kan komme innom de to gårdene i løpet av ei førjulshelg.
Er det her grøtnissen på Berg bor?

Det var imponerende å besøke de to gårdene å få innsikt i den allsidige driften de har.  Ikke minst var det nyttig å få del i erfaringen med grønnsaksproduksjon.  Alle deltakerne dro inspirerte tilbake.
Tid for hjemtur etter en inspirerende dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar