Google+ Followers

fredag 17. juni 2011

Fare for kålflue!

Liten kålflue klekker fra midten av juni og utover i Troms.  Det betyr at alle kålvekster må være dekket med fiberduk eller annen vekstduk fra nå å fremover for å hindre angrep.

De voksne kålfluene er spesielt aktive i sol og varme. De oppholder seg i kantvegetasjonen rundt feltene det meste av tida, hvor de lever av nektar fra blomstrende planter som er nødvendig for utviklingen av egg. Tidlig på ettermiddagen har hunnene en tendens til å trekke inn i feltene for å legge egg. Kålfluene er aktive flygere og spres lite passivt med vinden.Det betyr at tidlig morgen eller sen kveld er de beste tidspunktene for å ta av duken for å kommet til å røkte for ugress.

Les mer i Plantevernleksikonet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar