Google+ Followers

mandag 25. oktober 2010

Bare Bær

Bær er en viktig del av norsk mattradisjon. Utviklingen i dag går imidlertid fra å høste bær fra naturen til å kjøpe dem i butikk. Bær har stort fokus på grunn av sitt høye innhold av antioksidanter, vitaminer og mineraler. Vi kan anta at inntaket av bær i ulike former vil øke framover, samtidig som fokus på kortreist/lokalprodusert mat øker. Nå kjører Tranøy kommune sammen med Landbruk Nord i gang et bærprosjekt.
Det starter med skolering vinteren 2010/2011 og første kursdag er 4 desember.  Til våren skal det de lærer settes ut i praksis ved å plante ulike bærslag som bringebær, solbær og stikkelsbær.


Med utgangspunkt i Tranøys beliggenhet og ressurser, kan det ligge et betydelig potensial for å dyrke bær for direktesalg, til oppkjøper eller videreforedling lokalt. 
I følge landbruksveileder Reidun Aspmo er det 11 gode grunner til å satse på bær i Tranøy:

 1. Gode dyrkingsforhold (tidlighet, fruktbar jord, lang vekstsesong med mer)
 2. Noen konkrete interessenter for bærdyrking i dag
 3. Økende etterspørsel etter lokalprodusert mat
 4. Gartnerhallen etterspør nordnorske produkter
 5. Etterspørsel fra Tromsøysund produsentlag
 6. Større muligheter i dag for å levere direkte til butikk
 7. Etterspørsel fra lokale spisesteder, spesielt de i Arktisk Meny
 8. Økt turisme på Senja – etterspørsel etter lokale produkter
 9. Muligheter for økt sysselsetting i landbruket/flere arbeidsplasser
 10. Økt fortjeneste på gården
 11. Flere arbeidsplasser i landbruket

Er du interessert i å vite mer?
Ta kontakt med Reidun Aspmo, Tranøy kommune
telefon 77874021

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar