Google+ Followers

tirsdag 2. oktober 2012

Høstpløying

Ny åker til neste år?  Da er det lurt å gjøre forberedelsene nå.


Ved dyrking av grønnsaker bør man ha et system for vekstskifte.  Det kan være et fast skifte mellom ulike grønnsaksvekster, potet og belgvekster eller veksling mellom eng og grønnsaker.  På den måten unngår man opphoping av sykdom, skadedyr og ugress.  Legger man inn belgevekster i skiftet får man også tilført næringsstoffer og reduserer behovet for tilført gjødsel. 
Eksempel på vekstskifte i hagebruk
 
Hvis man skal pløye eng for å dyrke grønnsaker kan det lønne seg å pløye på høsten.  Mange sverger i dag til vårpløying, men her nord har høstpløying endel fordeler.  Høstpløying gir mer fare for avrenning, men gir mindre jordpakking og tidligere start.  Med høstpløyd åker kommer vi tidlig i gang med åkerarbeidet og kan så og plante tidligere.  Har du hard og stiv leirjord er høstpløying også gunstig for jordstrukturen.
Slik ser det ut når man pløyer rett

Pløying er en kunst og hvis du ikke behersker det godt selv kan det være greit å få noen til å gjøre det for deg.  Et viktig prinsipp er at det inne må pløyes for grunt.  Det gir ofte store ugressproblem og gir ikke godt grunnlag for såbeddet.  20-25 cm er anbefalt dybde.  Det er også viktig at plogforen legges helt over, gress som stikker opp mellom forene vil fortsette å vokse og kan gi et ugressproblem. 

Her finner du en video om viktigheten av god pløying og hvordan det ser ut nå det pløyes rett.
For den som vil lese seg opp på pløying kan jeg anbefale "Veien til bedre pløying" av Kjell Mangerud

mandag 1. oktober 2012

Vi stikker fingeren i jorda!

Lørdag 20 oktober inviteres alle som har deltatt på "Grønns(m)ak"-kurs i 2011 og 2012 til samling på kokkeskolen i Sørreisa.  Tema for dagen blir oppsummering av årets sesong:  Hva har vært hovedutfordringene og hva kan vi lære av dem? 

Fortvilt over årets sesong?
Vi er inne i siste prosjektår og deltakerne blir invitert til å gi innspill på hvordan vi kan prøve å spisse kurstilbudene utover vinteren. 

Det er ikke tilfeldig at vi skal være på kokkeskolen: en viktig del av dagen er å bli bedre kjent med det vi har dyrket.  Deltakerne skal selv få lage retter av grønnsaker fra demoåkeren.  Påmelding skjer til Inger innen 15 oktober.