Google+ Followers

onsdag 3. juli 2013

Salgskurs

Midt-Troms er et aktivt område med mange små og store markeder hvor det selges lokalmat. Prosjektet "Grønns(m)ak" og Bondens marked Troms drar også i gang Bondens marked på Finnsnes i høst.
Med bakgrunn i dette arrangeres det "Salgskurs for markedsselgere" i Midt-Troms med Stig Stokkland fra Senja Næringshage som hovedforeleser.  Kurset støttes av Kompetansenettverk for lokalmat i Nord-Norge.

Stig Stokkland fra SNH
Hensikten med kurset er å dyktiggjøre deltakerne i systematisk salgsarbeid, med fokus på direkte salg på marked. Resultater blir forhåpentligvis økt salg og lønnsomhet for deltakerne.

Noen innholdsknagger:
- markedsplanlegging
- salgsprosessen
- salgmessige forberedelser, gjennomføring og etterarbeid
- salgsteknikk
- presentasjon/ utforming av stand
- prising og prisstrategi 


Fordi helgene er fulle av salgsaktiviteter har vi valgt å dele kurset i to og kjøre det på kveldstid: 13 og 20 august, kl 18-21 på Finnsnes.  Kurset er også knytta opp mot Bondens Marked.  De som deltar på Bondens marked 17 august på Finnsnes får tilbud om konkret veileding i forhold til egen stand og salg på dette markedet.

Kurset har en egenandel på 600,- pr deltaker

Påmelding innen 1 august til Inger Andreassen pr e-post (trykk her) eller mobil 90632390.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar