Google+ Followers

mandag 29. juli 2013

Status i slutten av juli

Etter en fantastisk vår og forsommer har det vært mer normal nord-norsk sommer i juli.  Jevnt og trutt med nedbør har sørget for at vanning ikke har vært nødvendig på noen uker.  Men med langvarig tørrvær i vente må nok vanningen tas opp igjen hvis avlingen skal sikres.  Det er nå biomassen skal vokse og da kreves det vann og kanskje litt ettergjødsling.

Ikke bare tragedie i kålåkeren, men kålmøllen har forsynt seg godt.
Varm vår er ikke bare fryd og gammen for grønnsaksdyrkere.  Mange planter hadde fått det for tørt og varmt i oppalet og klarte ikke utplantingen.  I tillegg ble 2013 det store kålmøllåret.  Det har stått hvite skyer av kålmøll over åkrene og fiberduk er ingen hindring for disse skapningen.  Mange planter er rett og slett oppspist og vil ikke gi avling, men for knutekål, kålrot og nepe som har overlevd vil det nok gå bra.  Det er lite møll i luften nå, men de kan komme igjen med en ny generasjon.  Det var flere stadier av kålmøll å finne på undersiden av kålbladene (se bilde over).
 

Gulrota er små (bildet er tatt 16 juli), men i farta vekstmessig.
For de som har vindutsatte åkre (som prosjektlederen) har slitt med vinden.  Gulrota har tydelig slitasje etter vindslag av duken og enkelte krydderurter nekter regelrett å vokse i blåsten. Men siste uka har det vært stille og godt vær og man kan neste se forskjell fra dag til dag i åkeren.  Erfaringen tilsier at det er fra slutten av juli og utover det blir fart i grønnsakåkeren. 


Gulrot og patinakk 16 juli
I år har jeg prøvd meg på å direkteså pastinakk, persillerot og ulike typer rødbete.  Pastinakk og persillerot ble sådd samtidig med gulrot (6 juni) og siden begge er utsatt for angrep av gulrotflue er de under duk.  Begge har kommet greit opp, men persillerota er fortsatt små.  Det gjennstår å se om det blir noe høstbart.

Direktesådd rødbete 23 juli
Rødbeten er sådd noen dager senere, og har ikke stått under duk.  Bildet er tatt 23 juni, men det skal sies at ikke alle plantene er like store som disse.  Faren med rødbete er at den lett går i stokk (setter frø).  Lang dag og kulde gir lett stokkrenning her nord.  Ved direktesåing må jorda må være 8-10 grader. Den varme våren burde derfor være perfekt, så får vi ikke håpe at de siste ukers kaldvær har ødelagt den gode starten.  Jeg har prøvd meg på flere ulike sorter inkl gulbete og polkabete (chigogga).  Gulbete og polkabete er nok mer utsatt for stokkrenning enn vanlig beter- men den som intet våger.... Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.
Jeg har plassert min blogg i Stonglandseidetnorske bloggkart!

onsdag 3. juli 2013

Salgskurs

Midt-Troms er et aktivt område med mange små og store markeder hvor det selges lokalmat. Prosjektet "Grønns(m)ak" og Bondens marked Troms drar også i gang Bondens marked på Finnsnes i høst.
Med bakgrunn i dette arrangeres det "Salgskurs for markedsselgere" i Midt-Troms med Stig Stokkland fra Senja Næringshage som hovedforeleser.  Kurset støttes av Kompetansenettverk for lokalmat i Nord-Norge.

Stig Stokkland fra SNH
Hensikten med kurset er å dyktiggjøre deltakerne i systematisk salgsarbeid, med fokus på direkte salg på marked. Resultater blir forhåpentligvis økt salg og lønnsomhet for deltakerne.

Noen innholdsknagger:
- markedsplanlegging
- salgsprosessen
- salgmessige forberedelser, gjennomføring og etterarbeid
- salgsteknikk
- presentasjon/ utforming av stand
- prising og prisstrategi 


Fordi helgene er fulle av salgsaktiviteter har vi valgt å dele kurset i to og kjøre det på kveldstid: 13 og 20 august, kl 18-21 på Finnsnes.  Kurset er også knytta opp mot Bondens Marked.  De som deltar på Bondens marked 17 august på Finnsnes får tilbud om konkret veileding i forhold til egen stand og salg på dette markedet.

Kurset har en egenandel på 600,- pr deltaker

Påmelding innen 1 august til Inger Andreassen pr e-post (trykk her) eller mobil 90632390.

Bondens marked

 

Etter en forsiktig start i fjor drar satser Bondens marked på å arrangere 3 markeder på Finnsnes torg i 2013:

 17 august, 31 august og 21 september.

Markedene åpner kl 10.00 og stenger kl 14.00. 

 

Vi har lange tradisjoner for torgsalg i Norge, men begrepet Bondens marked ble etablert i 2003 i Norge, etter inspirasjon fra tilsvarende konsepter i blant annet USA og Storbritannia. Bondens marked er en landsdekkende organisasjon med markeder i de fleste store byene.  I Troms er Bondens marked etablert i Tromsø og nå følger byen i Midt-Troms etter.

Målsettingen til Bondens marked er å gi kundene lokalprodusert, fersk og smakfull mat i tillegg til direktekontakt med produsenten. Bondens marked er en unik mulighet for produsent og forbruker å møtes i direkte handel.

Fra markedet på Finnsnes i 2012

Som kunde på Bondens marked får du:
- en unik handleopplevelse på et levende torg
- mulighet til å få direkte kunnskap om produktet og bruken av det direkte fra produsenten
- mulighet til å handle lokal og kortreist mat som ikke er like lett tilgjengelig

Som selger/produsent på Bondes marked får du:
- mulighet til å ta en større del av verdiskapningen
- mulighet til å møte kunden ansik til ansikt og få direkte tilbakemeldinger
- mulighet til mersalg utover markedsdagen, f.eks ved direktesalg fra gård


Har du lyst å delta som produsent?

Vi ønsker oss flere lokalmatprodusenter som ønsker å delta på markedet. Ta kontakt med Inger Andreassen inne 1 august for mer informasjon. Du kan også lese mer om forutsetningene for å delta på nettsiden til Bondens marked