Google+ Followers

onsdag 11. april 2012

Bondens marked på Finnsnes?Gjennom prosjektet Grønns(m)ak jobbes det nå med å få til et forsøk med Bondens marked på Finnsnes.
Bondens marked er allerede godt etablert i Tromsø og det er i samarbeid med dette miljøet vi nå prøver å dra igang noe på Finnsnes.  I første omgang er dette et forsøk og vi har en foreløpig plan omet marked på torget på Finnsnes 25. august 2012.

Bakgrunnen for initiativet er selvfølgelig å få til et marked for grønnsaksprodusentene i prosjektet.  Men et attraktivt marked trenger et mangfold av produkter. Derfor er vi nå på leting etter andre småskalaprodusenter i Midt-Troms som kan tenke seg å delta på et slikt marked. Produkt som ost, lefser, krydder, syltetøy, spekepølser, bakverk, fisk, fiskemat eller andre gode lokalproduserte varer er ønsket.

Du trenger ikke være bonde for å delta på Bondens marked, men du må selv ha høstet, avlet eller fanget råvarene og/eller syltet, bakt, røkt eller på annen måte foredlet varen. Det må også være gjort på en betryggende måte.

Bondens marked i Norge ble etablert i 2003, etter inspirasjon fra tilsvarende konsepter i blant annet USA og Storbritannia. Bak Bondens marked i Norge står Norsk Landbrukssamvirke, Hanen (tidligere Norsk Bygdeturisme og Gardsmat), OIKOS, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Bondens marked er en profilert merkevare som står for kvalitet. De stiller derfor en del krav til produsentene:
Råvarene skal være lokale og sporbare (så langt praktisk mulig).
Foredlingen skal ha et håndverksmessig/småskala preg.  Produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked.


Disse kravene stiller Bondens marked for å sikre at
kunden får et unik vare hvor opprinnelse, kvalitet og smak står i sentrum. Kjøttet skal komme fra egne dyr eller dyr i lokalmiljøet, bærene har produsenten høstet selv og brødene bakt i egen ovn. Gjennom at produsenten selv står for salget får kunden all denne informasjon.

Mer informasjon finner du på nettsiden til Bondens marked http://www.bondensmarked.no/

Kan du tenke deg å delta på Bondens marked eller kjenner noen som burde høre om dette?

Da vil vi gjerne høre fra dere innen 1 mai. Ta kontakt med Inger Andreassen i Grønns(m)ak, enten via epost inger.andreassen@tranoy.kommune.no eller pr. telefon 90 63 23 90. Eller ta kontakt med markedsleder Liv Grete Johansen i Bondens marked Troms: livgretej@gmail.com tlf: 95 20 32 31.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar