Google+ Followers

mandag 31. januar 2011

Hektisk kurs aktivitet

Nå er det hektisk kursaktivitet på grøntfronten i Midt-Troms.  Sentralt i dette står kurslærer Ragnvald Tollefsen fra Landbruk Nord.  Han underviser for tiden både på kurs for bær- og grønnsaksdyrking som går i Midt-Troms nå i vinter.

Bærentusiaster på bærkurs, Ragnvald for enden av bordet.
 Allerede før jul startet "Bare Bær" kurset opp. Her er det dyrking av hagebær som er tema.  Målet er å øke interessen for bærproduksjon i Tranøy og område rundt.  Rundt 10 stk fra Tranøy og Lenvik deltar på dette kurset og 5 stykker vil motta et utvalg av vekster som skal testes ut etter alle regler.

Stor konsentrasjon på første bolk av grønnsakskurset
Lørdag 29. januar startet grønnsakskurset opp med nærmere 40 deltakere.  Det var en stor gjeng med grønnsaksentusiater for fikk første leksjon i jordkultur.  Det ble gjennomgått det mest grunnleggende om hva jord består av, hva er jordsmonn og til slutt litt om næringsstoffer og gjødsling.  Ganske teoretisk start, men det er viktig å ha begreper i orden før vi kaster oss over det mer praktiske.  Det er nettopp  det som er hensikten med kurset: å gi mer kunnskap til de som ønsker å kaste seg ut i grønnsaksproduksjon. Neste kursdag  for grønnskaskurset er 19 og 26 februar. 

En av de yngste på grønnsakskurset sammen med mamma Solbjørg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar